Blogg

Kurs på Høgskulen i Volda

For tiden arbeider jeg med å lage til forelesninger og oppgaver for nettkurset som lanseres av Høgskulen i Volda i september 2015.
Les mer

Funnet av min tipp-oldefars bilde

Forrige uke tok jeg en tur til Kapp Mjølkefabrikk på Toten, for å være med på Toten Historielags møte om de lokale arkivene på Toten. På fabrikken hadde min tipp-oldefar arbeidet som fyrbøter. Arkivaren fortalte om et bildearkiv over ansatte, hvor alle arbeiderne var avfotografert i året 1894. Han fortalte oss også at mange av arbeiderne ikke var identifisert og dermed var navnløse i albumet. Arkivaren ville trenge vår hjelp for å finne ut hvem de ansatte var og historiene deres.
Les mer