Recent blog posts

Continue reading Hvor blir det av kildekritikken?

Hvor blir det av kildekritikken?

En for stor del av det slektsinteresserte publikum ser ut til å foretrekke samler-metoden, som går ut på å samle flest mulig personer med tilknytning til slekten inn i et stort slektstre som så skal publiseres sammen med alle de andre uriktige slektstrærne på nettet, slik at de kan skryte på seg et stort antall «slektninger». For de av oss som gjerne vil ha et riktig tre er det fremdeles slik at det tar lang tid å finne opplysningene og angi kildene som kan knytte personene sammen slektsmessig.

Read more Hvor blir det av kildekritikken? 0 Comment on Hvor blir det av kildekritikken?
Continue reading MyHeritage + Legacy. Skuffende utvikling!

MyHeritage + Legacy. Skuffende utvikling!

Når leverandøren av slektsprogrammet Legacy lar seg kjøpe av det selskapet jeg misliker mest i den genealogiske verden da ser det mørkt ut for videre bruk av mitt favorittprogram for å holde orden på slektstreet mitt. Det viser seg gang på gang at slike oppkjøp ofte går utover minstemann som i dette tilfellet er Millennia…

Read more MyHeritage + Legacy. Skuffende utvikling! 0 Comment on MyHeritage + Legacy. Skuffende utvikling!