Posted on

Ekteskapsbevillinger i forbudte ledd

Kontrabok for Oslo, Skien og Fredrikstad Hospital med ekteskapsbevillinger for perioden 1731-1738 er publisert på nytt av Digitalarkivet. Jeg har tatt meg bryet med å transkribere innholdet for Oslo Hospital. Omkring 400 bevillinger ble gitt av Oslo Hospital i perioden. Det angis stort sett hvor mange ledd det var mellom brudgom og brud. Det kunne også være andre “forbudte” forbindelser som personene måtte betale seg ut av. Blant annet er det en del leiermål og noen saker hvor studenter betaler for å kunne få embeder selv om de hadde gjort seg skyldig i leiermål. Både forskere og slektsforskere kan ha god nytte av denne fortegnelsen over ekteskap i forbudte ledd.

Personene er navngitt og ofte hvilket prestegjeld de tilhører. Året er transkribert, men for å finne datoen må lenken i dokumentet benyttes.

Arkivreferanse: SAO/A-11085/K/Kb/L0004/0003

Den transkriberte teksten finnes her i en pdf-fil.Ekteskapsbevillinger 1731-1738

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *