Posted on

Utdannelse for slektsforskere?

Vi har alle sett at foreninger som Norsk Slektshistorisk Forening (NSF) og Slekt og Data har tilbud om kursing i slektsforskning. Det kan dreie seg om nybegynnerkurs, videregående kurs, kurs i tyding av gammel skrift, bruk av slektsprogrammer og ulike andre temaer. En del av oss går slike kurs fra tid til annen og det gjør oss bedre skikket til å utføre vår egen slektsforskning. Diverse kurs har også fra tid til annen blitt holdt av lokale slektshistorielag i samme hensikt.

Hvorfor gå på kurs eller ta utdanning i slektsforskning?

Alle har vi godt av å bli bedre på det vi driver med, enten det er slektsforskning eller idrett eller andre aktiviteter. De som vil bli bedre i sport trener, de som vil plukke sopp går ofte på soppkurs så hvorfor skal ikke slektsforskere gå på kurs og lære seg å gjøre sin hobby på en ordentlig måte? De aller fleste vil lære seg nye teknikker og bedre arbeidsmetoder ved å ta et kurs eller tre. For de fleste vil det dreie seg om å lære seg å lese eldre skrift eller ta inn over seg at arbeidet med sitt eget slektstre blir med troverdig med kildeføring. Noen ønsker også å finne seg et slektsprogram de kan like å bruke. Stort sett kan du finne slike kurs enten hos NSF eller hos Slekt og Data. Hvis du vil lære mer, og ta en utdannelse som kvalifiserer til profesjonelt arbeid må du til USA. Der finnes det to ulike institusjoner som tilbyr slik undervisning som kan tas på nett.

Profesjonelle kurs

Disse kursene er selvsagt åpne for den som ikke arbeider med dette på heltid, men har det som hobby. Disse kursene er mer omfattende enn de kursene som er nevnt ovenfor. De inneholder både skriftlige og muntlige prøver som skal godtgjøre at vedkommende er i stand til å gjøre en kvalitetsmessig god jobb med sin egen eller andres slekt. I disse programmene inngår både bruk av kilder, kildeføring, oppsett av rapporter, etiske regler og teknikker som gjør slektsforskeren i stand til å utføre arbeidet på en profesjonell måte. En tid hadde vi slike kurs i Norge gjennom Høgskulen i Volda. Dette kurset finnes ikke lenger. Det er for tiden to institusjoner i USA som står for slik utdannelse. Det er ICAPGen (The International Commision for The Accreditation of Professional Genealogists) og BCG (Board for Certification of Genealogists). I dag er det såvidt meg bekjent bare to personer i Norge, Liv Marit Haakenstad og undertegnede, som har fullført utdannelsen hos ICAPGen. I skrivende stund har jeg ikke funnet noen i Norge som har en utdannelse hos BCG, men hos begge finnes det personer boende utenlands som har tatt utdannelsen for Norge. For den slektsforskeren som har lyst til å lære hvordan en skal utføre sin hobby på samme måte som profesjonelle er dette utdannelser som begge garantert gir utbytte.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *