Om meg

Erfaren slektsforsker med lang fartstid og erfaring kan hjelpe deg videre.

Jeg har vært aktiv slektsforsker siden 1992, og ble medlem i Norsk Slektshistorisk Forening (NSF) 5 år senere. De første årene dreide seg mye om å finne mine egne røtter. Etterhvert ble det også forskning på andre slekter og arbeid med slektsforskning generelt og med avskrift av kildemateriale.

Jeg ble valgt til varamedlem i NSFs styre 2001-2005, styremedlem 2005–2008, nestformann 2008–2009 og formann fra 2009. Jeg har vært redaktør for medlemsbladet Genealogen siden høstnummeret 2011 og er fremdeles hovedredaktør for bladet i 2017.

Jeg har utarbeidet kursmateriell og holder kurs i NSFs regi, foruten å ta på meg foredragsoppdrag blant annet for lokale slektshistorielag. Jeg har dessuten skannet og publisert en rekke eldre bøker på NSFs nettsted Genealogi.no og deltatt i skanningen av «innlånte diplomer» fra Kjeldeskriftavdelingen på Riksarkivet.

Jeg deltar i arbeidet med Slektshistoriewikien til Norsk Slektshistorisk Forening.

Jeg har deltatt i arbeidet med å lage kurset i slektsforskning for Høgskulen i Volda.

Jeg har skrevet artikler for flere tidsskrifter, “Slektsforskning i Norge” for Genealogiska Föreningen i Sverige og to bøker med sikt og sakefallene for Oppland.

Jeg har holdt foredrag både i inn- og utland, blant annet har jeg vært i USA på foredragsturnè hos Bygdelagenes Fellesraad og andre foreninger med foredrag for norsk-amerikanere.