For bedrifter

Bedriftstjenester

Jeg kan tilby tjenester til advokater og bobestyrere som leter etter arvinger.

Jeg kan også tilby foredrag til bedrifter som ønsker dette for sine ansatte. Tilby dine ansatte et kort kurs i slektsforskning. Hvis en bedrift eller forening bestiller kurs, kan jeg lage en gunstig pris for hele kurset.

Vil du heller ha et foredrag som underholdning på en konferanse eller til en forenings julebord. Ta kontakt med meg om alternativer.

Priser

For utredninger av mulige arvtakere i booppgjør kr. 750,- + mva.

For foredrag til bedrifter kr. 1000,- pr time + mva. For foredrag som krever ekstra forberedelser og reiseutgifter vil dette tilkomme.