Kurs og foredrag for lag og foreninger

Jeg kan holde foredrag for lag og foreninger. Et utvalg av disse foredragene finnes nedenfor. Jeg kan levere diverse foredrag om slektsforskning. Ønsker dere generelle foredrag, eller om et spesielt emne. Ta kontakt med meg for å diskutere muligheter og temaer. Jeg kan holde en rekke foredrag om diverse slektshistoriske temaer.

“Kilder før kirkebøkene”

Hva slags informasjon og hvilke kilder kan man finne og bruke i tiden mellom 1600 og 1700?

– tidligere holdt i Norsk Slektshistorisk Forening

“Renovering av slektstreet”

Når er det på tide å renovere slektstreet sitt? Er det mangler og uklarheter i treet? Har det kommet nye kilder til siden du sist gikk gjennom personinformasjonen i treet ditt?

– tidligere holdt i Slekt og Data Oslo/Akerhus

“Kurs i gotisk skrift”

Lær deg å lese gammel skrift og kunne tyde eldre materiale i Digitalarkivet som skifter, pantebøker, skattelister og lignende.

-tidligere avholdt flere ganger hos Norsk Slektshistorisk Forening

“Arv og odel”

Odelsrett og arveregler i eldre tider.

-tidligere holdt for Ski Slektshistorielag

“DNA-kurs for nybegynnere”

Hva gjør du når DNA-testen er sendt inn og resultatene begynner å komme? Hva betyr de forskjellige faguttrykkene som benyttes? Hvilke firmaer bør du teste deg hos?

– tidligere holdt for blant annet Ski Slektshistorielag, Gudbrandsdal Slektshistorielag, Gjøvik og Toten Slektshistorielag og Norsk Slektshistorisk Forening

“Danske Kanselli”

Hva slags informasjon finnes i kildematerialet fra Danske Kanselli og hvordan kan vi finne fram i materialet?

– tidligere blant annet holdt for Norsk Slektshistorisk Forening

“Danske og norske officerer i samlingen til Hirsch & Hirsch/Ovenstad”

Hva slags informasjon finnes om danske og norske offiserer fra hærens opprettelse tidlig på 1600-tallet og fram mot 1900?

– tidligere holdt for blant andre Norsk Slektshistorisk Forening og Gjøvik og Toten Slektshistorielag

“Husing-familien” – en Totenslekt med både hvite og svarte får

-tidligere holdt for Gjøvik og Toten Slektshistorielag

“Eldre kilder i Follo”

Kilder i Follo på i eldre tid og opp mot 1700 (før kirkebøkene)

– tidligere holdt for Ski Slektshistorielag

“Forbrytelse og straff”

Om forbrytelser, straff og straffemetoder fra middelalder og opp mot 1700 med eksempler fra sakefallslistene på 1600-tallet

– tidligere holdt for Gjøvik og Toten Slektshistorielag, Ski Slektshistorielag og Norsk Slektshistorisk Forening

“Hva kan skiftedokumentene fortelle oss?”

Om innholdet i skiftene og hva skifteprotokollene kan fortelle om både rikdom og fattigdom, og om familie- og slektsforholdene som kan avdekkes ved et skifte.

“Eidsvollsmennenes aner”

Hvem var mennene som møtte på Eidsvoll og hvilke familier kom de fra? Var de alle fra velstående familier og hvem av dem var egentlig av norsk slekt?

– tidligere blant annet holdt for Gjøvik og Toten Slektshistorielag, Ski Slektshistorielag, DIS-Norge og Norsk Slektshistorisk Forening

“Slektsforskning i Norge” – på norsk eller engelsk

– tidligere holdt blant på RootsTech2018 i Utah, Norwegian-American Fellesraads møte i Minneapolis, for bibliotekarene hos FamilySearch i Utah og skal holdes på Svenske Släktforskerdager i Sverige 2020.

Andre foredrag kan bestilles på en måneds varsel og kan avholdes på nærmere avtalt sted og tid.