Posted on

Forsøk på one-place-study for Aas sogn i Vestre Toten

Aas kirke, foto: Rune Nedrud

På Toten har det bare blitt laget generell bygdehistorie i tre bind og to bind med gårds- og slektshistorie for to mindre områder i kommunen, nemlig Totenvika i Østre Toten og Eina i Vestre Toten. Jeg vil forsøke å lage en oversikt over hvem som bodde hvor og når i Ås sogn i Vestre Toten.

Med et budsjett på litt mer enn null kroner, bestemte jeg meg for å forsøke å bruke slektsprogrammet Legacy til dette formålet. Jeg er nå såvidt i gang med å registrere de første kildene som er folketellingen 1900, matrikkelen 1904 og vil deretter ta for meg folketellingene 1865, 1875 og 1891. Så vil jeg gå gjennom de nyeste kirkebøkene som er tilgjengelige. Dette er sannsynligvis et stort arbeid som vil ta lang tid men det vil også gi meg en veldig god oversikt over området hvor jeg har mange aner og mye slekt.

Foreløpig har jeg bare noen få hundre registreringer, men jeg vil rapportere i bloggen min om hvordan det vil ta seg ut bare jeg får noen flere kilder registrert.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *