Posted on

FamilySearch stopper distribusjonen av mikrofilmer

FamilySearch Library in Salt Lake City

Nå har FamilySearch sagt at de ikke lenger vil distribuere sine mikrofilmer rundt omkring i verden. De har kommet så langt i digitaliseringen av filmene at de i løpet av 2020 vil ha digitalisert alle sine filmer, slik at de blir tilgjengelige for alle på nettet.

Riktignok vil vi da i 3 år mangle filmer som gjenstår, men dette er faktisk en god nyhet og viser at FamilySearch virkelig arbeider effektivt og raskt for å skaffe slektsforskere det verktøyet de trenger for å finne sine forfedre. At de gjør dette materialet tilgjengelig betyr nok at vi som slektsforskere må følge med på nye publiseringer hos FamilySearch enda oftere enn før.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *