Posted on

Digitalarkivet 20 år

23. januar 1998 startet Digitalarkivet (DA) opp sin tjeneste. 20-årsdagen feires i Bergen med foredrag og servering. De kan med rette feire seg selv og vite at de har bidratt med mye materiale til glede for mang en slektsgransker i inn- og utland.

Tiden før DA

Jeg husker godt tiden før DA, og selvsagt også den første tiden etter de startet opp. Da ble det rullet kilometervis med mikrofilm og kikket på hundrevis av mikrofisch-kort på mitt skrivebord og helt sikkert på tusenvis av andre slektsforskeres arbeidsplasser rundt om i inn- og utland. Ettersom årene gikk ble det mindre og mindre behov for mikrofilmene, og til slutt havnet de i noen kasser nede i kjelleren. Der står de godt sammen med mikrofilmviseren som var mitt arbeidsverktøy i så mange år. Hvil i fred 🙂

De første årene med DA var riktignok delvis frustrerende, mange kilder manglet helt eller var bare transkribert eller laget søkbare tabeller av. Skulle man sjekke om det var transkribert feil eller tastet feil inn i databasen, måtte man igjen ty til mikrofilmversjonene. Først i det aller siste har for eksempel folketellingene kommet i originalversjon på DA.

Norge best i verden?

Selv om det nå stadig kommer nye kilder på DA, er det fremdeles mye av stoffet som skal ut men som ligger i kø på grunn av kapasiteten på DA. Digitalisert materiale er slett ikke det samme som publisert materiale. Men vi skal være glade for det som kommer, og vi er kanskje blant de slektsforskerne i verden som har tilgang til mest materiale og best visning av materialet for den sakens skyld.

Det har det siste året vært nokså mye frustrasjon rundt DAs nye grensesnitt, men dette er slik verden fungerer i dag. Vi må stadig tilpasse oss nye måter å vise data på, og nye søkemetoder for å finne fram. Jeg mener DA har blitt bedre, og med den mengden data de har å vise oss er det slett ikke noe dårlig grensesnitt de tilbyr oss brukere. Jeg har erfart at både Sverige, Danmark og Finland har et godt stykke igjen før de er på samme kvalitetsnivå som DA både var og er i dag.

Gratulerer med dagen

Jeg synes medarbeiderne på DA har gjort en flott innsats, og de som indekserer og publiserer gjør så godt de kan med den kapasiteten de har. Det er dermed ingen tvil om at de neste 20 årene blir spennende å følge med på. Gratulerer med dagen, Digitalarkivet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *